Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Kdo musí mít EET od března 2018?

kdo musí mít eet od března 20182018Praktické důsledky zrušení částí zákona o evidenci tržeb

V prosinci roku 2017 vydal Ústavní soud nález, kterým rozhodl o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona o evidenci tržeb (EET) a případně na zrušení vybraných ustanovení tohoto zákona. Zákon o evidenci tržeb jako celek testem ústavnosti prošel, avšak určité jeho části byly dle Ústavního soudu v rozporu s ústavním pořádkem, a proto byly s účinností k 28. 2. 2018 zrušeny. Tento článek si klade za cíl přiblížit praktické důsledky tohoto zrušení.

Zrušení povinnosti uvádět DIČ na účtence

Kmenová část daňového identifikačního čísla (DIČ) je u poplatníků fyzických osob tvořena jejich rodným číslem. Z rodného čísla je možné zjistit datum narození i věk jeho držitele, jde tedy o dvojjediný osobní údaj, jehož veřejné užívání je v tomto ohledu problematické. Povinnost uvádět DIČ na účtenkách dle Ústavního soudu není dostatečně šetrná k právu na ochranu soukromí a informačního sebeurčení, takže byla zrušena. Na druhou stranu povinnost zasílat DIČ do informačního systému správce daně nadále zůstává v platnosti.

Zrušení povinnosti evidovat platby kartou

Nově též nebude mít žádná povinná osoba povinnost evidovat platby kartou. Požadavek na evidenci plateb kartou, a to jak na internetu, tak prostřednictvím platebního terminálu v kamenných obchodech, jsou dle Ústavního soudu „poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci“. Finanční správa totiž má i jiné možnosti, jak tyto platby evidovat, nelze tedy povinnost k evidenci těchto plateb přenášet na občany.

Překročení pravomoci vlády

Ústavní soud dále zrušil tři ustanovení zákona o evidenci tržeb, kterými byla zmocněna vláda k vydání nařízení, jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, některé tržby vyloučit úplně a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb. Tato zmocňující ustanovení byla přijata v rozporu s principem, dle kterého lze povinnosti stanovit občanům pouze zákonem. Proti možnému excesivnímu (či až absurdnímu) výkladu i aplikaci daných zmocnění zákon sám neobsahuje žádné mechanismy a omezení, což dle Ústavního soudu není přípustné.

Zrušení náběhu třetí a čtvrté vlny EET

S účinností od 28. 2. 2018 jsou ze systému evidence tržeb vyloučeny tržby spadající do třetí (svobodná povolání, doprava, zemědělství atd.) a čtvrté vlny (vybraná řemesla a výroba). Zahrnutí těchto subjektů do systému proběhlo podle Ústavního soudu „bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů“. Při zavádění takto plošné regulace musí zákonodárce zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak).

Co dál?

Nyní se připravuje novela zákona, kterou by dle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) měla vláda projednat do konce února tohoto roku. Prvá z variant novely počítá s osvobozením od systému evidence tržeb pro plátce paušální daně, kteří nedosahují určitého obratu (nyní se uvažuje o částce mezi 250 a 500 tisíci korunami ročně). Druhá varianta uvažuje o plošném osvobození do určité výše příjmů a dle třetí by podnikatelé do určité úrovně příjmů systému nepodléhali, ale tržby by vykazovali jen papírově.

Zdroje:

Odkazy:

Sdělení:

  • Tento článek je pouze informačního charakteru a nenahrazuje konzultaci s odborníkem. Nejde o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

V souvislosti s EET by vás mohlo zajímat:

avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.