Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Jak zvládat stres a izolaci nejen během pandemie – rozhovor s PhDr. Ragasovou

Ačkoliv si to mnozí nepřipouštíme, koronavirová pandemie ovlivnila i naše psychické zdraví. V kombinaci s množstvím smutných statistik a příspěvků na sociálních sítích, televizních zpráv a tiskových konferencí, s prázdnotou zívajících regálů dezinfekčních přípravků a s prvotním nedostatkem zdravotnických pomůcek a roušek se není co divit. Naštěstí nám pomalu svítá na lepší časy a je jen a jen otázkou naší disciplinovanosti, jak se bude situace dále vyvíjet.

PhDr. Milady Ragasové, terapeutky, koučky a lektorky, která v ByznysWebu provozuje svůj e-shop milara.sk, jsme se zeptali, jak se po psychické stránce vyrovnat s izolací následkem koronaviru, jak zmírnit stres, jak si poradit se syndromem vyhoření, ale taky jak si zachovat zdravý rozum a pracovní nasazení i v případě, že pracujeme z domu.

 

1. Paní doktorko, na začátku koronavirové krize se museli nejen e-shopaři, ale i provozovatelé prodejen a služeb zamyslet nad tím, jak se s touto situací vypořádat. Jak jste se s ní popasovala vy?

PhDr. Milada Ragasová

PhDr. Milada Ragasová, regresní terapeutka, koučka a lektorka provozující e-shop milara.sk, zdroj: archiv Milady Ragasové

Jako provozovatelka e-shopu a služeb, ale i zaměstnavatelka jsem musela řešit chybějící pracovníky, ale i poslat zaměstnance do bezpečí, nechat je pracovat z domu. Z tohoto důvodu a jako první jsme měnili režim a pravidla v práci. Kromě toho jsme urgentně zabezpečovali dezinfekční prostředky, abychom mohli zboží, které přicházelo a odcházelo, dezinfikovat. Stejně tak bylo potřebné, více než za normálních okolností, pravidelně dezinfikovat prostory. Zabezpečit ochranné pomůcky, roušky, rukavice, respirátor. Roušky jsem si nejdřív zabezpečila od přítelkyně, která je švadlena a má svou dílnu. Jelikož poptávka byla příliš veliká a ona nestíhala, začala jsem roušky šít i já, ale jen pro sebe a svou rodinu a rodiče. Ale bylo období, kdy jsem postupně ušila také pár roušek pro lidi žijící v okolí mé provozovny a pár přátel. Později jsem začala šít i roušky pro klienty e-shopu, jako dárek, zároveň jsem takto chtěla podpořit ochranu nás všech. 

Manuální práce se často využívá jako způsob psychoterapie. Proto jsem tuto činnost i doporučila všem šikovným, které na začátku popadla úzkost nebo panika.

Za běžných okolností jako formu psychohygieny ve volném čase využívám malování obrazů. Od toho jsem úplně neupustila a zakomponovala jsem malbu i do výroby roušek. Postupně si vyrábím originální roušky pro potěšení a aby to, co máme na tváři, bylo veselejší. 😊 

Jako terapeutka jsem si uvědomovala, že procházíme různými etapami vypořádání se se změnou, kterou nám pandemie přinesla. Stejně jako členové mé rodiny a klienti, které jsem dočasně řešila online. Věděla jsem, že nejlepší je situaci přijmout jako fakt a hledat jen řešení a také výhody dané situace. Zaběhlý režim, o který jsme přišli – návštěvy školy, chození do práce, sport, návštěva blízkých a přátel v soukromí, vše bylo potřeba nahradit novým režimem. Pro psychiku je to důležité pro vytvoření jakéhosi stavu bezpečí. Víme, co nás v blízké chvíli čeká.

milara linkedin

PhDr. Ragasová nabízí své služby a konzultace za zvýhodněných podmínek a k objednávkám z e-shopu milara.sk nad 50 € přibalí svým zákazníkům i roušku. Zdroj:  LinkedIn Milada Ragasová

 

2. Mnoha lidem život v karanténě připomíná minulý režim, kdy jsme nemohli svobodně vycestovat a před obchody se čekaly fronty. Mnozí utužili své vztahy, ale další se v důsledku domácí ponorky houfně rozvádějí. Zaznamenala jste od vypuknutí pandemie zvýšenou poptávku po párové terapii nebo celkově po svých službách?

Pandemie přinesla spoustu změn i v podobě omezení, která některým generacím mohou opravdu připomínat minulé doby. Je pravda, že pandemie mnoho lidí uzavřela doma. To přináší jakési pocity, že si lezou na nervy a vzájemně si překáží, tzv. ponorku.

V rodinách, které měly problémy již před pandemií, se tyto jen vyhrotily. Zároveň jsou i rodiny, kde si uvědomili pomíjivost a upřednostnili jiné hodnoty, což právě naopak podpořilo vztah k lepšímu. Rodiny, které neměly možnost trávit spolu dostatek času, si první dny vysloveně užívaly vzájemnou přítomnost, a to mohlo podpořit soudržnost v rodině. Dlouhé týdny bez nových podnětů jsou však již těžké pro většinu. Lidé se potřebují vrátit do sociálního života, a pokud nepřijdou změny, může to atmosféru ve vztazích opět zhoršit.  

V mé praxi jsem na začátku pandemie měla spíš klienty, kteří byli čerstvě po rozchodu a situace je úplně izolovala od přátel. Pocity strachu o budoucnost a samota, chybějící aktivity a setkání byly pro ně těžko zvládnutelné. Pandemií se zhoršila schopnost přijmout situaci z rozchodu. Další skupina klientů řešila ztrátu práce. Hlavně malí a začínající živnostníci, kteří ještě neměli jiné možnosti, zůstali úplně bez příjmu. Mnozí nemají nárok na podporu a ani dotace, které sociální systém nabízí, proto jsme hledali různá řešení. Teď když pandemie a omezení trvají více týdnů, začínají lidé řešit vztahová nedorozumění. Vyhrocují se problémy, které byly jakoby zameteny pod koberec a které si lidé zvykli kompenzovat únikem z domu. 

Témata, se kterými se na mě klienti obracejí, jsou nedorozumění mezi partnery, ale vyhrocují se problémy i mezi rodiči a dětmi, hlavně teenagery. Na rodiče je kladeno více požadavků. Pracují z domu a je potřeba podat výkon jako zaměstnanec, podnikatel, ale zároveň i poskytnout služby učitele, rodiče a kuchaře v jedné osobě. To zvýšilo vnitřní pocit tlaku u rodičů a strach, že to nezvládnou. Někteří reagují přílišnou disciplínou, jiní se právě naopak snaží bagatelizovat situaci, další přenášejí frustraci do podoby obviňování jiných. Psychika je tlačí k tomu najít viníka. Nejdřív je to někdo výš, daleko, ale postupně se frustrace může přenést na ty, kteří jsou „po ruce“. Problém je i vysvětlit situaci vhodně dětem. Děti vnímají, že se něco děje, z TV, rádia slyší různé informace, které potřebují zpracovat. Problém je, když se o situaci nemluví otevřeně a rodiče neposkytnou dětem jistotu. Tedy poptávka není jen po párových terapiích, ale je to soubor více okruhů a témat, které se vynořily

 

3. Možnost pracovat z domu je sice v této době obrovská výhra, stejně jako tolerantní šéf, ale i zde hrozí kromě množství rušivých elementů kombinovaných s výukou školou povinných dětí, resp. školkařů, deprese nebo syndrom vyhoření. Jak dokážeme jako laici rozpoznat, že jsme vyhořeli? Jak v takových případech postupovat? Můžeme si pomoct sami, nebo je zapotřebí opravdu vyhledat odbornou pomoc?

Deprese nebo syndrom vyhoření jsoudiagnózy, které stanovuje lékař. Tyto je nutné opravdu řešit s odbornou pomocí. V době koronaviru se může projevit i jeden z těchto problémů, ale častěji je to nepříjemná dočasná reakce na novou situaci, kterou někteří snášejí hůř. Může se objevit nechutenství, smutek, zlost, nervozita. Rozdíl mezi stavem, který člověk dokáže zvládnout sám, a diagnózou, u které je nutný odborník, spočívá v intenzitě prožívání nepříjemných pocitů a neschopnosti dělat ostatní úkony.  

Deprese se projevuje skleslou náladou, neschopností na nic reagovat s úsměvem a radostí, pocity bezmoci, frustrace, poruchami paměti, spánku. Mohou se objevit i fyzické bolesti hlavy, trávicí problémy, bolest hrudníku, spojené s dýchacími problémy a podobně. Když tyto problémy přetrvávají dva a více týdnů, je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Syndrom vyhoření začíná nespokojeností s postavením v práci nebo nespokojeností s oceňováním výkonu. Člověk přestává mít radost z toho, co dělá. Může to být i doma. Začíná to většinou tak, že se člověk s velikou radostí a elánem snaží vykonat úkoly a povinnosti nejlépe, jak umí, často na úkor relaxu. Pokud ale nepřijdou očekávané odezvy, odměny, přichází nespokojenost. Příliš mnoho povinností, horší mezilidské vztahy, nepřiměřené pracovní místo pro výkon práce, nedostatek času a prostoru na relax mohou být zdrojem vzniku syndromu vyhoření. Postupně se tento stav může prohlubovat až do deprese, apatie. Člověk reaguje emočně nepřiměřeně, všechno vidí negativně, může mít problém s příjmem potravy, projevují se problémy se spánkem, pocit nedostatku času, únava, přehnaná sebekritika, fyzické těžkosti. Pokud se u člověka projevují takovéto symptomy déle než dva týdny, může jít o syndrom vyhoření a je potřeba oslovit odborníka. Někdy stačí zvládnout stav pomocí vhodných terapií, jindy je nutná i léčba u psychiatra pomocí psychofarmak.

Nejlepší je těmto problémům předejít. Předem si stanovit a rozdělit úkoly, čas na práci, na domácí povinnosti, učení s dětmi, ale také na relax. Trávit čas i s rodinou a společně se věnovat příjemným aktivitám, např. v přírodě..  

 

4. V rámci home office je ideální, když máme vyhrazen pracovní koutek a svůj klid. Poraďte, jak nastartovat kreativitu a pracovat co nejefektivněji?

Určitě, v rámci home office je nutné si vytvořit pracovní místo, kde se člověk může na práci plně soustředit. Toto místo by mělo být dostatečně velké pro potřeby výkonu práce, popřípadě nerušené od ostatních členů rodiny. Problém nastává, když je více povinností i doma, popřípadě se musí pečovat o děti, pracovník si neumí úplně pevně vyčlenit několik hodin jen na práci. Neustálé zasahování a odbíhání snižuje výkon a soustředění nejen v pracovní činnosti, ale i v činnosti ve vztahu k domácnosti. V praxi se ukazuje, že partneři a děti často nevnímají, že osoba je v nějaké době „v práci“, ale stále ji vnímají jako doma a mají od ní určité očekávání. To může být zdrojem nedorozumění a rostoucího napětí. A pak jsou také osoby, které se doma na pracovní výkon jednoduše soustředit neumějí. Stále se nechávají vyrušovat okolními podněty a úkoly, které přináší domácnost. Přechod mezi povinnostmi, domácími a pracovními, není úplně jasný a většinou zmizí čas na relax. Ideální je vytvořit si pracovní místo, možná i místnost, pokud se dá, kde se člověk může opravdu „zavřít“ na několik hodin a věnovat se práci. Zde je potřeba nastavit si i pracovní program, pokud není daný „šéfem“. Pracovní čas je potřeba sladit s časem, který je nevyhnutelný pro domácnost nebo členy rodiny. Všemu dát přesně stanovený prostor a tímto způsobem se vyhnout tlaku a chaosu. Nezapomínat na čas k odpočinku, čerstvý vzduch, pravidelné stravování a pohyb.  

Nastartování kreativity je u každého individuální. Někdy pomůže podívat se na jiné zdroje, které se věnují podobné práci. Někomu pomáhá dobrá hudba, dalšímu cvičení, malování. Na uvolnění mysli a nastartování kreativity jsou dobré meditace, relaxační techniky, ale i terapie. Pomocí speciálních přístupů je možné „uklidit svou mysl“ a uvolnit prostor pro nové podněty, nápady. Tyto je dobré si zaznamenat a postupně zařadit do časového harmonogramu, aby se nestaly jen nápady, které se zase ztratily v prostoru a času… 😊.  S kreativitou a zařazením novinek do života a práce umí dobře pomoci zase koučink. 

 

5. Na svém webu milara.sk nabízíte kromě služeb jako hypnóza, numerologie, hirudoterapie, regresní terapie apod. i produkty, např. různé výživové doplňky, čaje a vitamíny podporující imunitu, přípravky na hubnutí, detox, zdravé trávení atd. Nyní máme ideální příležitost najít si cestu sami k sobě, k svému já, zdravěji žít nebo konečně začít s cvičením. Koronavirus bychom v jistém smyslu mohli považovat za sice krutou, ale velmi intenzivní lekci, ze které bychom se měli do budoucna poučit. Jak to vnímáte vy?

Čas pro sebe bychom si měli najít i za normálních okolností.. Koronavirus dal mnohým prostor na přehodnocení vlastních postojů a hodnotového žebříčku. Každá pandemie přinesla ve společnosti velké změny. Tyto změny se odrazí v mezilidských vztazích, krizová situace odhalí skryté vlastnosti a chování lidí. Někdy v dobrém, jindy v horším. Dále mnohým mění postoj k práci, k zaměstnavateli, k zaměstnancům, kolegům. Ve společnosti budou nutné změny v hospodářství zemí, měnit se bude ekonomika, nastaly změny ve školství, sociálním systému, zdravotnictví apod.  

Ale koronavirus přinesl mnohým i nový volný čas. Je ideální, když se člověk vrátí k sobě, ke svému já. Uvědomí si, co chce vlastně dělat, kým být, pokud v tom nemá jasno.. Mnoho lidí funguje v programech z výchovy, vzorců přebraných od předků, ze systému a očekávání okolí a ani neví, kam směřuje. Tehdy pomůže life koučink, terapie, poradenství. Dalším dobrým využitím volného času je péče o tělo. Zde bych navrhla detoxikaci tělesnou (doplňky výživy, změna stravy), emoční (u terapeuta) a pohyb na vzduchu v přírodě. Návrat k přírodě vnímám taky jako jednu ze skvělých změn ve společnosti. Les, rostliny a země jsou zdrojem energie, která je pro člověka blahodárná, zvuky lesa a zpěv ptáků ve většině vyvolávají příjemné pocity. Čerstvý vzduch a pohyb zabezpečí dostatečnou cirkulaci a látkovou výměnu v těle, ale i kyslík pro mozek.

 

6. Jak v době karantény vypadá váš pracovní den a co děláte vy sama, abyste si vyčistila hlavu a dobila baterky? Které z produktů ze svého e-shopu byste doporučovala pro lidi, kteří a) se cítí pořád unavení a b) začali s hubnutím, resp. se vracejí ke zdravé životosprávě

 

Během karantény chodím do provozovny a věnuji se prodeji doplňků přes e-shop a poskytuji i služby – terapii, koučink, poradenství, nejvíc online. Momentálně je některé služby už možné poskytovat při dodržování hygienických předpisů a odstupu i osobně. Hlavu mám ve zvyku vypínat malováním obrazů, momentálně šitím a malováním roušek, ale i procházkami v lese, meditací, prací na zahrádce, cvičením na dvoře, doma hrajeme i společenské hry. Momentálně podporuji imunitní systém doplňky výživy a postupně jsme, spolu s členy rodiny, využívali Vironal, Noc a deň, Liquid Gold, Triton, Vitamín C natural, L-lyzín. Kromě toho také speciální doplňky individuálně pro každého z nás, které užíváme i běžně. Je potřeba dbát i na správnou životosprávu s dostatkem vlákniny, s přísunem živin, zeleniny a ovoce.

Proti únavě doporučuji jako rychlou pomoc Gvaranal, který najdete v našem e-shopu milara.sk. Je potřeba si uvědomit zdroj únavy. Když je psychického charakteru, pomáhá kombinace terapie a doplňků výživy. Pokud je to únava způsobená sníženou schopností vstřebávání živin nebo trávicím problémem, je nutné pravidelně doplňovat ve zvýšené formě vitamíny, minerály, probiotika, enzymy, kterých máme v nabídce víc a rada doporučím každému zvlášť podle jeho potřeby. Jeden z výborných a kvalitních doplňků je i již zmiňovaný Noc a den nastavený na doplnění komplexu živin pro celý den. V nabídce máme balíček produktů, které jsou nejideálnější na únavu ze stresu nebo způsobenou tetanií.

U hubnutí a zdravé životosprávy je ideální nejdřív očistit tělo a připravit jej na příjem toho „správného“. Začala bych Chlorofylem a Yuccou, doplňky, které podpoří očistu buněk, cév a trávicího systému. V případě zdravé životosprávy pak změnit jídelníček a již jen průběžně doplňovat živiny podle potřeby. V případě hubnutí se zaměřit na životosprávu, pohyb, stejně jako doplňky na vitamíny a minerály. Je možné kombinovat doplňky výživy vhodné na podporu např. štítné žlázy, která může být příčinou přibírání, nebo doplňky na lepší trávení, spalování tuků. Každý případ je nutné konzultovat individuálně, ale v e-shopu máme v nabídce několik produktů. Za problémem s hubnutím se často skrývají i psychické problémy, tehdy navrhuji i terapie. 

 

Věříme, že se co nevidět znovu vrátíme do zaběhlých kolejí, ale do té doby vám přejeme mnoho zdraví, pevné nervy, #spolutozvladneme, ale musíme být ohleduplní, trpěliví a tolerantní.

Opatrujte se, přátelé. 🙂

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V ByznysWebu pracuji od r. 2009. Začínala jsem na supportu, kde jsem měla skvělou příležitost poznat, co podnikatele a majitele e-shopů a webových stránek skutečně zajímá a co potřebují. Proto se snažím hledat taková témata, které vám nabídnou užitečné odpovědi. Máte jiný názor? Budu vděčná za váš feedback – kvasnicova@biznisweb.sk :)

Diskusia k článku