Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Jaké změny v online nakupování přináší na Slovensku zákon o ochraně spotřebitele?

zákon o ochrane spotrebiteľa 102/2014Slovenský zákon 102/2014 o ochraně spotřebitele bude platit od 13.6.2014. V případě, že provozujete e-shop pro slovenské zákazníky, víte, jaké povinnosti Vám z něj plynou?

Zákon upravuje práva spotřebitelů a povinnosti majitelů www stránek, kteří prodávají zboží nebo poskytují služby, na základě tzv. smlouvy uzavřené na dálku, event. smlouvy uzavřené mimo provozovny.

Smlouvou na dálku se přitom rozumí smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem, která je domluvena a uzavřena prostřednictvím jednoho nebo více dálkových způsobů komunikace (e-shop, telefon, fax, e-mail, …) bez fyzické přítomnosti obou stran.

Smlouva uzavřena mimo provozovny je jakákoliv smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem uzavřena za fyzické přítomnosti obou smluvních stran – např. na prodejní akci.

Prodejní akce je organizována např. pozvánky, pro přesně stanovený počet spotřebitelů, jejím cílem je prezentovat, nabízet nebo prodávat zboží nebo službu a do 15 dnů dosáhnout uzavření smlouvy se spotřebitelem.

Jaké povinnosti vyplývají ze zákona 104/2014 pro majitele slovenských e-shopů?

1. Prodejce je povinen oznámit spotřebiteli  před samotným uzavřením smlouvy (před odesláním objednávky):

 • hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby
 • obchodní jméno, sídlo a kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mail)
 • celkovou cenu zboží, služby včetně DPH, příp. jiných daní
 • platební a dodací podmínky, rovněž i dodací lhůtu
 • informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů (doposud bylo do 7 pracovních dnů)
 • informace o možnosti odstoupení od smlouvy a o nákladech, které v tomto případě bude spotřebitel snášet v souvislosti s vrácením zboží, stejně i informace o nemožnosti odstoupení od smlouvy v konkrétních případech
 • informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodejci cenu za skutečné plnění služby
 • poučení o odpovědnosti prodejce za poškození zboží nebo služby
 • informace o záruce poskytované výrobcem nebo prodejcem
 • informace o kodexu chování
 • informace o délce trvání smlouvy (v případě smlouvy určité nebo neurčité, nebo v případě smlouvy, u které se automaticky prodlužuje její platnost) …
 • příp. informace o minimální délce trvání závazku vyplývajícího ze smlouvy
 • informace o funkčnosti, stejně tak i technických opatřeních na zabezpečení elektronického obsahu
 • informace o kompatibilitě elektronického obsahu
 • informace o možnosti a podmínkách vyřešení sporu alternativním způsobem (mimosoudní cestou)

2. Při odstoupení od smlouvy je prodejce povinen:

 • nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby (stejným způsobem, jako použil spotřebitel u své platby, event. podle domluvy)
 • v případě, že si spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy než nejlevnější, není prodejce povinen dodatečné náklady uhradit
 • připravit formulář pro odstoupení od smlouvy (vzor najdete v samotném zákonu v příloze č.3)

3. Pokud prodejce doposud potřebné informace nezakomponoval do obchodních podmínek, bude je potřeba rozšířit, rovněž musí poskytnout možnost uložit si potvrzení objednávky jako PDF nebo v e-mailové podobě.

4. V případě, že byla smlouva domluvena telefonicky, je nutné ji schválit podpisem spotřebitele v písemné podobě (nahrávka telefonického rozhovoru není považována za důkaz). Prodejce tedy musí spotřebiteli zaslat smlouvu např. e-mailem nebo poštou.

5. Při posílání  předfaktury a faktury ve formátu PDF, je prodejce povinen odeslat jako přílohu reklamační a dodací podmínky včetně formuláře na odstoupení od smlouvy.

Tvorba e-shopu | ByznysWeb.cz

Co zákon 104/2014 přináší slovenským zákazníkům – spotřebitelům?

Definuje přesné podmínky:

1. odstoupení od smlouvy, uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Pokud Vás prodejce dostatečně neinformuje o Vašich právech, od smlouvy můžete odstoupit až do 12 měsíců. Od smlouvy je možné do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu, a to i v případě, že jste si zakoupili elektronický obsah – mp3 nebo předplatné časopisu. Od smlouvy můžete rovněž odstoupit i v případě, že si prodejce nesplnil své povinnosti, ještě před dodáním zboží.

2. Vrácení zboží – nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

3. V případě, že jste odsouhlasili smlouvu na dálku, resp. smlouvu mimo provozovny, máte právo na potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči – CD, USB, paměťová karta.

V dalším článku Vás budeme informovat, jak je na změny vyplývající z uvedeného zákona připraven náš redakční systém Flox 2.0.

vytvořit www stránku, vytvořit e-shop

tvorba www stránky

Zdroj:

Zákon 104/2014 o ochrane spotrebiteľa

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V ByznysWebu pracuji od r. 2009. Začínala jsem na supportu, kde jsem měla skvělou příležitost poznat, co podnikatele a majitele e-shopů a webových stránek skutečně zajímá a co potřebují. Proto se snažím hledat taková témata, které vám nabídnou užitečné odpovědi. Máte jiný názor? Budu vděčná za váš feedback – kvasnicova@biznisweb.sk :)