Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Až 1500 EUR na ochranné známky či průmyslové vzory

Pokud ochrannou známku nevlastníte a o její registraci uvažujete, nyní je ten správný čas. EUIPO prodloužilo termín pro příjem žádostí o dotace do 31. 10. 2021. Díky fondu EU lze získat až 1.500 EUR na registraci ochranné známky a další služby.

O tom, co je to ochranná známka a proč je vhodné uvažovat o její registraci, jsem zde psal ji dříve. Základní funkcí ochranné známky je odlišit vaše výrobky či služby od konkurence. Registrací ochranné známky získáte výlučné právo užívat označení, které je předmětem ochranné známky. To znamená, že nikdo kromě vás nemůže v obchodním styku užívat shodné či podobné označení pro příslušné výrobky či služby. 

1500 € na ochranné známky a průmyslové vzory
Plánujete si letos vybavit ochrannou známku nebo průmyslový vzor?
Poradím vám, jak získat slevu 1500 €.
Pokud byste potřebovali poradit s vyplněním žádosti, rád vám zdarma pomůžu.

Na počátku roku 2021 spustila Evropská unie program Ideas powered for business SME FUND, jehož účelem je podpora malých a středních podnikatelů v souvislosti s pandemií COVID-19. Finanční prostředky z tohoto fondu lze čerpat jako:

  1. 75 % slevu na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (tzv. IP scan) nebo jako 
  2. 50 % slevu u poplatků za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Kdo může slevu čerpat?

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední podniky dle definice EU. Za mikro, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

a)      zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a

b)      jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů EUR (cca 1,1 miliardy Kč) anebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 milionů EUR (cca 1,3 miliardy Kč).

Na co konkrétně lze slevu čerpat?

Slevu lze čerpat na:

a)      tzv. IP scan, tedy služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví – dále jen Služba 1, nebo

b)     poplatky za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru u evropského úřadu EUIPO, u úřadu pro Benelux anebo u kteréhokoliv národního úřadu pro duševní vlastnictví (ČR, SR apod.) – dále jen Služba 2.

V jaké výši bude poskytnuta sleva?

Záleží na službě, kterou si zvolíte:

a)      pro Službu 1 se poskytuje sleva ve výši 75 % z ceny této služby.

b)      pro Službu 2 se poskytuje sleva ve výši 50 % z ceny poplatku za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Vždy však maximálně ve výši 1.500 EUR na jednoho podnikatele.

Je možné kombinovat slevy na Službu 1 a Službu 2?

Ano, můžete získat slevu na Službu 1 i na Službu 2. Stále ale platí horní limit pro poskytnutí celkové slevy ve výši 1.500 EUR na jednoho podnikatele. 

U Služby 2 však nemůžete žádat o slevu na poplatek za přihlášku ochranné známky a zároveň o slevu na poplatek za přihlášku průmyslového vzoru. Počet ochranných známek, nebo průmyslových vzorů však není omezen. Limitem je maximální výše celkové slevy ve výši 1.500 EUR.

Kdy je možné žádost o slevu podat?

V rámci druhého období bude možné žádost podat od 1. 3. do 31. 3. 2021

Objem fondu je omezený a žádosti mohou podat podnikatelé z celé EU. Žádosti budou vyřizovány postupně dle data jejich přijetí. Doporučuji tedy žádost podat co nejdříve.

Konzultace a přípravu a podání žádosti o podporu zdarma

Pokud máte zájem využít podporu od EU, ale nevíte si rady s vyplněním žádosti, ozvěte se mi, rád vám s celým procesem podání žádosti poradím a vyřídím za vás. Tyto služby poskytuji zdarma. 

Výhodou je, že nic neriskujete. Žádost o IP scan či přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru podáváte až po kladném rozhodnutí o dotaci.

Mgr. Jan Brauner, advokát

INPARTNERS GROUP

brauner@inpartners.cz 

www.janbrauner.cz

avatar
Autor: Mgr. Jan Brauner Mgr. Jan Brauner – advokát zabývající se IT právem a právem duševního vlastnictví. Je členem sítě advokátů a patentových zástupců – www.janbrauner.cz.