Blog o podnikání na internetu
Poradce úspěšného podnikatele

Expanze a legislativa?

legislativa pro obchodování v EUKaždá země má svá právní i daňová specifika, na která je třeba při expanzi myslet. Ať už jde o vypracování všeobecných obchodních podmínek, právní i daňové poradenství v dané zemi, nebo založení společnosti a vedení účetnictví i toto jsou důležité součásti celého procesu expanze.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud jste se rozhodli provozovat internetový obchod v zahraničí, potřebujete vyřešit vypracování VOP a správně zacházet s osobními údaji klientů. V podstatě existují 2 způsoby a oba jsou správné.

Práva spotřebitelů a ochrana osobních údajů podléhají v celé Evropské unii jednotným normám a nařízením. Pokud plánujete rozjet své podnikání v zemi, která je členem EU, její legislativa v oblasti ochrany osobních údajů a spotřebitelských práv je harmonizovaná s legislativou EU. Z tohoto důvodu si mohou dát zahraniční e-shopy přeložit své původní VOP do daného jazyka a ve většině případů by to mělo být dostatečné.

V posledním období mnoho států přijalo přísnější pravidla ochrany spotřebitelů, než jim určuje EU, přičemž jsou ve většině případů odlišné pro každou zemi zvlášť, klaďte proto důraz na sledování změn v zákonech v příslušné zemi.

S nedodržením příslušných zákonů jsou spojeny i určité sankce (v případě Maďarska se obvykle první menší porušení spotřebitelských práv a ochrany osobních údajů řeší napomenutím). Výše sankcí či pokut je samozřejmě odlišná v jednotlivých zemích a závisí například na velikosti podniku a prohřešku. Závažná porušení mohou být až likvidační.

Další kapitola je nové nařízení GDPR, jehož znění si každá země upravila pro své potřeby zvlášť. Tato nová regulace zpřesňuje definici osobních údajů, přesněji popisuje pravidla při manipulaci s nimi a posiluje pravomoc kontrolních orgánů při jejich vynucování. V praxi to pro firmy znamená nejen konkrétní opatření zavést, ale také popsat v daném jazyce a být připraven zavedená opatření doložit kontrolním orgánům v zemi, kde působíte.

Nenechte proto překlad textů, VOP a jiných dokumentů na poslední chvíli, spolehněte se na služby silného partnera, jakým je Expandeco, a vyhněte se zbytečným problémům a případným sankcím.

 

Výhradní distribuce zboží

Mnoho e-shopařů, kteří plánují expandovat do zahraničí, řeší otázku výhradní distribuce zboží do EU. Mohou prodávat jakékoli produkty a značky volně v celé Evropě? Může současný prodejce v dané zemi prohlašovat, že je výhradní distributor, a hrozit vám žalobou? Jak to tedy je?

V první řadě je třeba říci, že každý případ je nutné posuzovat samostatně. Na jedné straně musíte brát v úvahu často dlouholeté dohody a smlouvy mezi dodavatelem a výhradním distributorem pro dané území, na druhé straně evropská legislativa hovoří o volném pohybu zboží a hospodářské soutěži.

V případech, kdy výhradní distributor začne uplatňovat své nároky na dovoz zboží, je v první řadě třeba zvážit své možnosti a hledat spíše kompromis. Pokud se rozhodnete reagovat na nároky distributora, požádejte ho o právní podklady, na základě kterých si je uplatňuje. V mnoha případech vzhledem k evropskému právu zajišťujícímu volný pohyb zboží a volnou hospodářskou soutěž je pravděpodobné, že byste u soudu uspěli a výhradní distributor by se musel stáhnout.

Je však sporné, zda se vám to vyplatí vzhledem k energii, času a financím vloženým do celé věci. Právě proto radí Expandeco hledat spíše kompromis.

 

Povinnost registrace DPH v jiném členském státě

povinnost registrace DPH v členském státě

Pokud se ptáte, zda si musíte při expanzi okamžitě zakládat lokální firmu, odpověď Expandeco je NE, nemusíte. Avšak samozřejmě každý případ je individuální a doporučujeme se poradit. V mnoha státech, hlavně v západní Evropě (Německo, Rakousko), panuje u zákazníků poměrně vysoký stupeň nedůvěry vůči e-shopům z východní Evropy.

Pokud jste se nerozhodli pro založení lokální firmy, jak je to s plátcovstvím DPH? S cílem pomoci snížit administrativní zátěž společností a povzbudit je, aby začaly obchodovat v celé Evropě, existují národní prahové hodnoty pro registraci DPH stanovené každou zemí zvlášť. Pokud zahraniční společnost prodává pod těmito prahovými hodnotami, nevyžaduje evidenci DPH. Ovšem když překročíte tyto limity v rámci téhož kalendářního roku, musíte požádat o registraci plátce DPH v EU.

Ze zásad platných pro jednotný trh Evropské unie zakotvených v šesté směrnici Rady EU č. 77/388 / EHS vyplývá, že pokud osoba povinná k dani uskuteční takový zdanitelný obchod, při kterém splní podmínku registrace v jiném členském státě, je povinna registrovat se ve státě, v němž je místo zdanitelného obchodu.

A samozřejmě, jak to platí i při jiných případech, nevědomost neomlouvá, z čehož vyplývají i možné pokuty, které jsou v každé zemi odlišné. Při zásilkovém prodeji zboží do členských zemí EU je v zákonech zemí určený obratový limit na 2 585 100 Kč nebo 904 785 Kč (resp. jejich ekvivalent v domácí měně).

Co se týče termínu pro podávání daňových přiznání, země EU si mohou stanovit vlastní termín pro podávání daňových přiznání. Tato lhůta však nesmí překročit dva měsíce od konce zdaňovacího období, které nesmí překročit období delší než jeden rok. Období pro platbu daní by se mělo shodovat s lhůtou pro podání daňového přiznání. Země EU mohou určit jinou lhůtu pro platbu daní, nebo vyžadovat platbu zálohy za daň, která následně podléhá ročnímu zúčtování.

Více informací a konkrétní čísla najdete v článku Expandeco na téma plátcovství DPH v jiných členských státech EU.

 

Otevření lokální firmy v nové zemi

Tak jak jsme zmiňovali výše, při zásilkovém prodeji do zahraničí, evropské právo nepřikazuje zakládání společnosti v zemi, kam zboží posíláte. Naše praxe a zkušenosti však ukazují, že pokud chcete prolomit nedůvěru zákazníků v západní evropě vůči firmám z východu, je založení firmy nezbytností. Důležitost toho kroku potvrzují e-shopy, které tímto směrem z našich zemí expandovaly.

výhradní distribuce zboží při expanzi do zahraničí

Pro otevření společnosti v nové zemi využijte služby našich nebo tamních agentur, které pro vás celý tento proces zajistí. Poplatky za založení společnosti jsou rozdílné v závislosti na zemi. Navýšit je však mohou i poplatky za notáře, které jsou ovlivněny tím, ve kterém městě chcete mít založenou firmu, kde bude sídlo firmy a podobně. Zda se budete hned registrovat pro platbu DPH, zda máte zájem o založení společnosti, nebo o koupi již existující tzv. ready made firmy, zda komunikujete v místním jazyce, nebo vám zprostředkovatel bude zajišťovat doprovod do banky pro tlumočení.

Následně vám agentura, která vám pomůže se založením firmy, umí zprostředkovat i vedení účetnictví a podávání daňových přiznání v dané zemi či jiné potřebné úkony spojené s podnikáním.

 

Otevření bankovního účtu

Proč je otevření firemního bankovního účtu v zemi, kam posíláte zboží, důležité? Je to hlavně možnost vybírání dobírek v lokální měně bez zbytečně vysokých poplatků kurýrní společnosti, možnost poskytnout lokálním zákazníkům platbu převodem předem či možnost vrácení peněz za reklamaci nebo vrácené zboží přímo na účet zákazníka. Může se stát, že i při uzavírání spolupráce s lokálním partnerem či poskytovatelem služeb bude nezbytný i lokální bankovní účet.

Otevření firemního bankovního účtu v zahraničí je však kapitola sama o sobě. Pro založení bankovního účtu ve většině případů firma potřebuje základní dokumenty jako výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 30 dní, a zakladatelskou listinu společnosti. Pokud je spolumajitelem vaší firmy jiná firma, bude nutné doložit zakladatelskou listinu i této firmy. Problém může nastat, pokud je spolumajitelem firma ze zahraničí, v některých zemích a bankách vám v takovém případě nemusí účet otevřít vůbec.

Všechny podklady, které banka vyžaduje, musí být úředně přeloženy, a to překladatelem, kterého určí banka. Takové překlady stojí přibližně od 20 € za jednu stranu dokumentu. Samotný překlad je vyhotoven přibližně do jednoho týdne, musíte tak pamatovat na to, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 30 dní, takže musíte vše stihnout i s posíláním dokumentů překladateli a zpět. I přesto, že jsme v 21. století, je nezbytné minimálně jednou navštívit banku osobně. Bohužel, nedá se to vyřídit online či přes dceřinou pobočku dané banky v Česku. Je třeba si tak dát pozor, aby byly všechny dodané a přeložené dokumenty kompletní, jinak by vás banka při návštěvě mohla poslat pryč s tím, že jí něco chybí.

Proto doporučujeme celý tento proces nechat na profesionálech, kteří pro vás vše zajistí. Zjistí, jaké všechny dokumenty banka vyžaduje vzhledem k formě vaší společnosti, zjistí, u kterého překladatele se bude překládat, dohodnou vhodný termín návštěvy v bance, a to i s tlumočnicí, protože ve většině bank se anglicky nedomluvíte. Jiná situace však může platit pro živnostníky, protože v některých zemích si živnostník ze zahraničí firemní účet založit nemůže. Například v Maďarsku si český nebo slovenský živnostník účet neotevře.

 

Doporučujeme přečíst si i další články z naší série od lídra na expanzi e-shopů do zahraničí, Expandeco.cz:

eCommerce lokalizace

Nové možnosti, nové příležitosti

 

Kterým směrem expandovat?

Kterým směrem expandovat?

avatar
Autor: ByznysWeb.cz Tvorba webových stránek a e-shopu v responzivním designu a vlastním redakčním systému. Vytvořte si na zkoušku webové stránky a eshop zdarma. Na ByznysWeb lze snadno přemigrovat i zaběhnutý e-shop. Vyzkoušejte si, jak to u nás funguje. Vlastní e-shop si u nás vytvoříte rychle i bez programátora a grafika.